רצועת התנגדות

99

רצועתהתנגדות בעלת 3 חוזקים.קל.בינוני.קשה