English version

אתר להזמנת בגדי אירובי, קפוארה וספורט.

שלום אורח,    לחץ להתחבר >>>> 
חיפוש באתר:
 
          בחר/י מחלקה
 
רשימת תפוצה

לקבלת דואר הנחות ומבצעים הזן את כתובת המייל שלך כאן
 
כתובת דואר אלקטרוני         


 
   תקנון ותנאי שימוש באתר Free Style
    דף הבית > תקנון
תקנון

מבוא
1.1
'
free-style' אתר האינטרנט 'האתר' מנהל ומפעיל חנות וירטואלית לציבור המשתמשים ברשת האינטרנט ברחבי העולם - באמצעותו ניתן להזמין ולשגר ליושבים בישראל ובעולם - עד למקום מושבו -להלן - 'מקבל המוצר'- מתנות מסוגים שונים, אשר מיועדות לאירועים שונים ומגוונים. מפרט לגבי כל מוצר ומוצר נמצא באתר וכלולים בו תאור מפורט של המוצר.

1.2
כל מזמין מוצר בכל דרך שהיא (בין ע"י הזמנה ישירה באתר ובין טלפונית) ("המזמין") מצהיר כי הוראות תקנון זה ידועות, ברורות ונהירות לו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.
משתמשי השרות ומקבלי המתנות יקבלו מדי פעם מאתר המתנות
free-style מייל מידע על חגים, מבצעים ושירותים חדשים. כל מדוור יוכל להסיר את שמו מרשימת הדיוור בכל מייל שיגיע אליו.

1.3
תשלום בעבור המוצר המוזמנת ניתן לבצע:
1. בכרטיס אשראי באמצעות האתר על גבי שרת מאובטח כמפורט להלן או לחילופין, באמצעות הטלפון במספרים כפי שמפורטים באתר.
2. במזומן ע"י הפקדת מזומן ב Western Union ברחבי העולם או בסניף דואר בישראל ב"מזומן בזמן" בהתאם לפרטים שימסרו טלפונית.
שירות הלקוחות של האתר עומד לרשות המזמין לכל שאלה או הבהרה נוספת וניתן לפנות טלפונית למפעילי האתר בישראל ובארה"ב לטלפונים, אשר מספריהם כדלקמן:
בישראל ושאר העולם 03-5510971 (972+) ולמתקשרים מארה'ב שיחת חינם 1800-931-9091 , וכן כמובן באמצעות דואר אלקטרוני info@free-style.co.il. שרות הלקוחות פועל בימים א - ה בשעות 09:00 - 19:00 זמן ישראל וביום ו בשעות 09:00 - 13:00. כתובת שרות הלקוחות בלפור 118 בת-ים מיקוד, 59550.

 

 הזמנת מוצרים באתר

2.1
כדי להזמין מתנות באתר עליך להזין בעמוד "עגלת הקניות", או למסור טלפונית, את כל הפרטים הנדרשים כך למשל ביחס למזמין המוצר, מקבל המוצר, סוג המוצר והמועד לאספקתה, והכול כמפורט באתר.

2.2
לאחר שביצעת את ההזמנה ישלח אליך בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
לאחר וידוי תוקפו של כרטיס האשראי אשר פרטיו נמסרו לחיוב, או, הפקדת המזומן כמצויין לעיל ובכפוף לזמינות המוצר המוזמנת, ישלח אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה יחייב את האתר לספק את המוצר הנדרשת למקבלה, בהתאם להזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה.

2.3
כדי שנוכל לספק למקבל המוצר את המוצר המוזמנת, צריכה הזמנת המוצר להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המוצר המוזמנת שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.

2.4
יצויין כי האחריות, למסירת פרטים מדויקים של מקבל המוצר וכתובתו חלה על מזמין המוצר. במידה ומוצר הלכה לאיבוד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדוייקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה על מזמין המוצר והאתר יהיה פטור מכל אחריות.

2.5
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית ואנו מחזיקים את מוסר הפרטים אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו עקב כך.


2.6
אנו מעריכים את העובדה שהזמנת מוצר באמצעותנו ונדאג לאבטח את המידע האישי שלך. הפרטים האישיים שימסרו בעת ההזמנה ישמרו באתר תוך הקפדה על סודיות הפרטים.
פרטי כרטיס האשראי שלך מאובטחים בשרת מאובטח של אתר
Gift Store ונשמרים בשרת שלהם על מנת למנוע גישה למידע ולמירב האבטחה.
תנאי שימוש ורכישה

3.1
תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויות וחובות המזמין בעת הזמנת מוצר כלשהי באתר ופועל יוצא מכך. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המזמין לבין בעלי האתר.

3.2
האתר יספק את המוצר הנבחרת למקבל המוצר כפי שצוין על ידי המזמין בהזמנה (בכפוף להערות המוצר), בתנאי שהמוצר הנבחרת מצויה במלאי שבידינו וכן בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע מזמין המוצר. או שמזמין המוצר הפקיד במזומן לזכות האתר והמציא מספר הפקדה.

3.3
אם אין באפשרותנו לספק את המוצר המוזמנת מכל סיבה שהיא למרות שהיא מופיעה באתר, או שחברת כרטיס האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא נהיה חייבים לספק את המוצרים המוזמנים. במקרה זה תשלח אל המזמין הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני ונמנע מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.
למרות האמור לעיל, במקרה והינך מזמין "סל מוצר" יעשה כל מאמץ לספק את הסל על פי תיאורו באתר, אך כדי למנוע עיכובים במשלוח אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע ביצוע בקירוב ככל האפשר וברמה נאותה.

3.4
ביטול הזמנת מוצר לפני שהיא נשלחה יחוייב בדמי ביטול 5% ממחיר המוצר או 100ש"ח, הנמוך מבינהם. במידה וארגון המוצר צבר הוצאות ועדיין לא סופקה יהיה האתר זכאי לגבות את החזר הוצאותיו בסכום שלא יעלה על 50 ש"ח.
במידה וההזמנה סופקה ומדובר בפרטי מזון או פריטים מתכלים או פרטים הניתנים להעתקה והקלטה ושיכפול, או פריט שהוכן במיוחד כגון, מוצאים עם הקדשה אישית, או במידה ונפתחה אריזה מקורית לא תהיה זכות להחזיר את הטובין.
בכל מקרה אחר, ניתן יהיה להחזיר את המוצר, במצבה המקורי ובכפוף לסייגים המצויינים בסעיף 2.4 דלעיל בתוך עד 14 יום מיום הרכישה. במקרה כזה יוחזר מחיר העיסקה כפי ששולמה ע"י המזמין בניכוי דמי המשלוח והמזמין יחוייב בדמי ביטול 5% ממחיר המוצר או 100ש"ח, הנמוך מבינהם . מעל 14 יום מיום הרכישה יוכל המזמין להחליף מוצר(בניכוי מחיר המשלוח ובתשלום של 25 ש"ח בגין הוצאות מינהלה) במוצר אחרת באתר.
אי מימוש מוצר לאחר שנקבע מועד (מסז', טיסה וכיו"ב) ללא הודעה מוקדמת על פי תנאי המקום יחוייב על פי תנאי המקום.
תשלום ואספקה

4.1
לאחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמנת. תוספת דמי משלוח וטיפול תחול בכל אותם מקרים שבהם קימות הוצאות משלוח וטיפול ובהתאם לסוג המשלוח שבוחר מזמין המוצר. פרוט אפשרויות המשלוח ועלויותיהם לכל מוצר מופיע בעגלת הקניות שבאתר.

4.2
יצויין כי האתר יעשה כמיטב יכולתו לביצוע אספקת המוצר למקבלה בתאריך המבוקש ובהתאם לסוג המשלוח שנבחר אולם אין האתר יכול להתחייב לגבי שעה מדוייקת של אספקת המוצר. שכן, המשלוחים מבוצעים ע"י חברות שליחויות ובהתאם למדיניותן. כמו כן, במידה ויהיה צורך בתאום / וידוא פרטי המקבל, שומר האתר על זכותו לעשות כן גם במידה וצויין בהזמנה "הפתעה"

4.3
האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק למקבל המוצר את המוצר המוזמנת על ידי מזמין המוצר בכפוף לאמור בסעיף 4.2 דלעיל, בהתאם למועד הנבחר על ידי מזמין המוצר, ובלבד שהפרש הזמנים בין המועד הנבחר לבין מועד ההזמנה יהיה תואם את סוג המשלוח שנבחר על ידי מזמין המוצר בעגלת הקניות. האמור בסעיף זה הינו כפוף ל"כח עליון" (שביתה, מזג אויר,מלחמה וכיו"ב). במקרים שכאלה ידחה ביצוע אספקת המוצר עד לאחר חלוף הגורם המעכב אשר לגביו אין לאתר שליטה והוא מהווה בחינת כח עליון.

4.4
אספקת המוצר למקבל המוצר תתבצע:
1. במכתב שישלח בדואר רגיל או רשום ויגדיר למקבל המוצר את המוצר שנבחרה עבורו, את כל הפרטים הדרושים למימושה וכן כרטיס ברכה כפי שימולא על ידי מזמין המוצר.
2. או בחבילה שתגיע על ידי שרות שליחים או ע"י דואר חבילות ויכלול את כרטיס הברכה כפי שימולא על ידי מזמין המוצר, בהתאם לסוג המוצר המוזמנת.
3. במידה והמזמין יהיה מעוניין לקבל את המוצר באופן ידני יוכל לעשות כך בכתובת האתר (בת-ים,בלפור 118) בימים א -ה בין השעות 10:00 – 17:00.

4.5
בעלי האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המתנות הנובעים מאירועים שאינם בשליטתם - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים, אשר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או עקב "כוח עליון" כלשהו.


4.6
המחירים המוצגים באתר הינם בדולר ארה"ב ובשקלים חדשים, כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת. המחירים אינם כוללים תשלום בעבור משלוח וטיפול, אשר יתווספו למחיר המוצר המוזמנת בעגלת הקניות, על פי הפירוט המופיע בעגלת הקניות. אנו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה מבוצעת כלשהי הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

תנאים נוספים

6.1
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לבצע הזמנות.

6.2
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי מזמין המוצר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


6.3
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר על פי שיקול דעתם, בין היתר באם יתברר להם שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6.4
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת המתנות באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפו ן ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים, רשאים בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

6.5
פניה ו/או כניסה לאתר, בין למטרת ביצוע הזמנה ו/או רכישה ובין אם לכל מטרה אחרת, מהווה הבעת הסכמה של הפונה לקבלת מידע באופן שוטף באמצעות הדואר האלקטרוני ביחס לפעילות המבוצעת ו/או מוצעת באתר, וזאת אלא אם הודיע הפונה אחרת.
אין באמור לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על האתר ביחס למשלוח מידע כלשהו.

6.6
החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות מזמן לזמן.
אחריות

האתר יסיים את מחויבותו כלפי מזמין המוצר עם מסירת המוצר המוזמנת למקבל המוצר.

בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלפי מזמין המוצר בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר פעל בהתאם לפרטים שסופקו לו.

האחריות למתנות, הן הכוללות מתן שירותים והן הכוללות מוצרים, אשר פורסמו לרכישה באתר, לרבות איכותם, בטיחותם והתאמתם למקבל המוצר, מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירות ו/או המוצרים.

בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם (אם יגרם), גוף או רכוש, למקבל המוצר עקב אספקתה לו על ידי ספק השרות או המוצר ו/או עקב איכותו ו/או בטיחותו.

בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למזמין ו/או למקבל המוצר בשל איחורים באספקת המוצר ביחס למועד המתבקש - אלא אם כן נבע העיכוב מרשלנות רבתי של האתר. במקרה זה תהיה אחריות האתר מוגבלת לסכום השווה לכפל מחיר ההזמנה.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה למזמין המוצר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ולדרישות. הכל בכפוף לכך כי האתר מילא אחר האמור בפרטי המוצר בכפוף לסייגים המתוארים בתקנון דלעיל.

האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר - או מי מספקיה.

מובהר בזאת, כי הזמנת מוצר כלשהי אינה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.
 
           צור קשר | תקנון | אבטחה | הוסף למועדפים